Je arbeidscontract. Waar moet je op letten?

08-06-2019

Yes, het is gelukt. Jij bent uitgekozen en krijgt die leuke baan. Alleen nog even een contract tekenen. Waar moet je op letten?

Wat is eigenlijk een arbeidscontract? Dat is een overeenkomst waarin staat dat jij tegen betaling arbeid verricht voor de werkgever. Behalve een contract voor onbepaalde tijd (de zogeheten vaste baan) zijn er ook tijdelijke contracten, nulurencontracten, oproepcontracten of min-maxcontracten.

Wat moet er in een arbeidscontract staan? In ieder geval jouw gegevens en die van jouw werkgever (naam en woonplaats), de datum van indiensttreding, de duur van de arbeidsovereenkomst en een eventuele proeftijd. Ook het aantal uren dat je gaat werken en jouw werktijden staan in het contract. Verder natuurlijk jouw functie en werkzaamheden. Ook salaris is opgenomen, net zoals vakantiedagen, een overwerkregeling, een reiskostenvergoeding en een eventuele pensioenregeling of bijzonderheden als een leaseauto. Ook een opzegtermijn maakt onderdeel uit van een arbeidscontract. Valt jouw bedrijfstak onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dat moet in je contract staan en het is zinnig om daar eens goed naar te kijken. Een arbeidscontract mag namelijk nooit slechter zijn dan de regels uit de cao, wel beter. Is er een geen cao? Dan gelden er altijd nog wettelijke regels die je kunt vinden op www.rijksoverheid.nl.

Wil jouw baas een concurrentiebeding in het contract, pas dan op. Je kunt hetzelfde werk voor een bepaalde periode niet bij een andere baas doen. En in een tijdelijk contract mag een dergelijk beding niet staan. Een relatiebeding is een andere vorm: je mag dan een bepaalde tijd niet bij een klant van jouw baas gaan werken. Ook een boetebeding kan in het contract staan. Dan spreek je af dat jij een boete moet betalen bijvoorbeeld als je veiligheidsvoorschriften negeert. Nog een mogelijkheid is een geheimhoudingsbeding. Je mag dan informatie van je werkgever niet doorgeven aan een ander.

Een arbeidscontract is niet verplicht. Ook mondelinge afspraken zijn geldig. Jouw werkgever moet wel afspraken die hij maakt op papier zetten. Als hij dat niet doet, doe het dan zelf, stuur het op en vraag om een handtekening.

VRAAGTEKENS?

Zet je vraagtekens bij je contract? Kijk eens op de vakbondssites van de FNV en de CNV. Daar vind je ook informatie over een eventuele cao.

Laatste blogs